Splošni pogoji in pravila

V okviru te spletne trgovine, kot  trgovec nastopa gospodarska družba Pick & Pack d.o.o., s sedežem na naslovu Horvaćanska 9, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, vpisana v sodni register Gospodarskega sodišča v Zagrebu pod številko: 081310371, matična številka: 70227273207, identifikacijska številka za PDV: 05266718 (v nadaljevanju Pick & Pack d.o.o. in prodajalec), ki deluje kot pooblaščeni prodajalec izdelkov iz te spletne trgovine v svojem imenu in za svoj račun, ter po naročilu upravljavca spletne trgovine in lastnika blagovne znamke »Barcaffè«, družbe Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska 1, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (v nadaljevanju Atlantic Droga Kolinska d.o.o.), z namenom opravljanja dejavnosti spletne trgovine izdelkov pod blagovno znamko Barcaffè (t. i. spletna trgovina Barcaffè).

Poleg namena prodaje izdelkov pod blagovno znamko »Barcaffè«, kot je uvodoma navedeno, se spletna stran spletne trgovine Barcaffè uporablja tudi za namene promocije blagovne znamke »Barcaffè«, lastnika blagovne znamke in lastnika vizualne identitete spletne strani Barcaffè, tj. družbe Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska 1, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, ki za prodajalca Pick & Pack d.o.o. in v sodelovanju z njim, povpraševanja potrošnikov obdeluje v kontaktnem centru za potrošnike – elektronski naslov: [email protected], telefon za potrošnike: 080 11 31.

Pravila zasebnosti

Za vse osebne podatke, ki jih delite s prodajalcem Pick & Pack d.o.o. in upravljavcem spletne trgovine Barcaffè tj. družbo Atlantic Droga Kolinska d.o.o. na spletnem mestu spletne trgovine Barcaffè, kot dvema ločenima upravljavcema  osebnih podatkov, veljajo naslednji pogoji:

– v razmerju z družbo Pick & Pack d.o.o. kot upravljavcem vaših osebnih podatkov veljajo Pravila zasebnosti, ki se nahajajo na tej spletni strani in so dostopna na naslednji povezavi: [PICK&PACK PRAVILA ZASEBNOSTI];

– v razmerju z družbo Atlantic Droga Kolinska d.o.o. kot upravljavcem vaših osebnih podatkov veljajo Pravila zasebnosti, ki se nahajajo na tej spletni strani in so dostopna na naslednji povezavi: [ADK PRAVILA ZASEBNOSTI].

Pogoji nakupa

Ti Splošni pogoji in pravila določajo postopek kupoprodaje oziroma naročanja in plačevanja ter dostave izdelkov, ki so v ponudbi na spletni strani spletne trgovine Barcaffè – https://shop.barcaffe.si/.

Ti Splošni pogoji in pravila so sestavni del pogodb o kupoprodaji izdelkov Barcaffè, sklenjenih med prodajalcem in kupcem v spletni trgovini Barcaffè.

Postopek in pogoji kupoprodaje izdelkov v spletni trgovini Barcaffè so opredeljeni v naslednjih fazah:

  • Registracija
  • Naročanje
  • Plačilo
  • Odprema
  • Dostava in prevzem

Prodajalec naročenih izdelkov je družba Pick & Pack d.o.o.

Kupec je fizična ali pravna oseba, ki izdelke »Barcaffè« naroča in plača v spletni trgovini Barcaffè, ter je predhodno opravila registracijo v spletni trgovini Barcaffè, ali pa kupuje brez registracije oziroma kot gost, v obeh primerih pa ob sprejetju teh Splošnih pogojev.

Ob nakupu, ki ga opravi neregistriran in/ali neprijavljen kupec, (t. i. kupec gost) mu je omogočen nakup vseh dostopnih izdelkov, vneseni podatki kupca pa se uporabljajo le za trenutni nakup in ne bodo shranjeni v bazi kupcev spletne trgovine Barcaffè.

Naročanje izdelkov

Prodajalec v spletni trgovini Barcaffè omogoča nakup celotnega asortimenta izdelkov »Barcaffè«, ki so v ponudbi spletne trgovine Barcaffè in na zalogi Prodajalca.

Izdelki, ki se pojavljajo na tej spletni strani, so samo vizualni prikazi in kot taki ne predstavljajo njihove dejanske velikosti, barve pakiranja itd.

Vse cene so izražene v evrih (EUR) in vključujejo DDV. Izdelke dostavljamo po cenah, ki veljajo na dan naročanja, ne glede na datum dobave.

Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru obstoja suma zlorabe plačilnega sredstva, v skladu s predpisanimi parametri sistema kartičnega plačila, naročila ne dostavi.

Plačilo blaga

Kupec se zavezuje, da bo izdelke naročene v spletni trgovini Barcaffè plačal prodajalcu na enega od sledečih načinov plačila: plačilo po povzetju ali plačilo s kreditno kartico.

Ponudnik storitve procesiranja kartičnih transakcij ne predstavlja pogodbene stranke v okviru kupoprodajne pogodbe, ki jo kupec in prodajalec skleneta v spletni trgovini Barcaffè.

Strošek dostave izdelkov se v promocijskem obdobju ne zaračunava. Po poteku promocijskega obdobja oziroma ob začetku zaračunavanja stroškov dostave bo prodajalec kupce seznanil o višini stroškov dostave izdelka.

Odprema blaga

Naročeni izdelki bodo zloženi tako, da se z običajnim manipuliranjem med transportom ne morejo poškodovati. Kupec je pred prevzemom dolžan pregledati pošiljko, morebitne vidne poškodbe pa takoj prijaviti prodajalcu in zavrniti prevzem poškodovane pošiljke.

Dostava in prevzem naročila

Okvirni rok dostave za standardno dostavo na področju Republike Slovenije, ki bo izvedena preko ponudnika dostavni storitev, je od dveh do petih delovnih dni.

Točnost, popolnost in pravočasnost informacij

Čeprav si razumno prizadevamo zagotoviti točnost in popolnost informacij na tej spletni strani, ne prevzemamo odgovornosti, če informacije, ki so dostopne na njej, niso točne ali popolne. Gradiva in informacije na tej spletni strani uporabljate in sprejemate na lastno  odgovornost. Soglašate, da ste odgovorni za spremljanje vseh sprememb gradiva in informacij na tej spletni strani.

Svetujemo vam, da pred uporabo dostavljenih izdelkov, še enkrat preverite deklaracijo izdelka na embalaži.

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran spletne trgovine Barcaffè vsebuje gradiva, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine (z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, dizajnom), ter informacije, ki so zaščitene z drugimi pravicami fizičnih in/ali pravnih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na nazive, znake, risbe, besedila, programsko opremo, fotografije, video gradiva, grafiko, glasbo in zvok, ter tudi na celotno vsebino spletne strani spletne trgovine Barcaffè, v skladu s predpisi Republike Slovenije. Vse vsebine, ki so na spletnih straneh spletne trgovine Barcaffè, še zlasti pa blagovna znamka »Barcaffè« v kakršni koli obliki, kot je predstavljena, in celotna vizualna podoba spletne trgovine, so last upravljavca spletne trgovine, družbe Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Slovenija, oziroma se uporabljajo z izrecnim dovoljenjem drugih imetnikov pravic do zadevnih vsebin. Naziv in znak »Barcaffè« je registrirana blagovna znamka družbe Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Slovenija, zato so vse pravice v zvezi s to blagovno znamko, kot tudi videz izdelkov Barcaffè, s tem izrecno pridržane.

Kakršno koli kopiranje, distribucija, prenos, objava, reprodukcija, spreminjanje, revidiranje, prenos, povezovanje, ustvarjanje izpeljank ali drugačno spreminjanje te spletne strani ali katerega koli njihovega dela, brez izrecnega pisnega dovoljenja upravljavca spletne trgovine je strogo prepovedano.

Kakršna koli kršitev teh pogojev in pravil ima lahko za posledico kršitev pravic intelektualne lastnine ali katerih drugih pravic in lahko privede do uvedbe sodnega postopka, vključno s kazenskim in/ali prekrškovnim pregonom, zoper kršitelja. Komercialno izkoriščanje katerega koli gradiva, prenesenega s tega spletnega mesta, ni dovoljeno brez izrecnega pisnega dovoljenja prodajalca ali drugega imetnika pravic do zadevnega gradiva.

Končni uporabnik spletne strani lahko prenaša, tiska in shranjuje gradiva s te spletne strani le za lastno uporabo. Kakršna koli uporaba vsebin s teh spletnih strani je dovoljena izključno za osebne, nekomercialne namene uporabnika.

Končni uporabnik se zavezuje, da na tej spletni strani ne bo nalagal, objavljal ali kako drugače dajal na voljo nobenega gradiva, ki je predmet pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic tretjih oseb, brez izrecnega dovoljenja imetnika teh pravic. Končni uporabnik je izključno odgovoren za škodo, ki bi lahko nastala zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic tretjih oseb, ter za kakršne koli težave, nastale v zvezi z objavo teh gradiv.

Ne obstaja obveznost obveščanja končnega uporabnika ali nudenja pomoči pri ugotavljanju, ali je določeno gradivo zaščiteno s katero koli pravico tretje osebe.

S postavitvijo gradiva na kateri koli javno dostopni del te spletne strani, končni uporabnik s kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da je imetnik pravic na teh gradivih,  ter da upravljavcu spletne trgovine izrecno podeljuje brezplačno, trajno, nepreklicno, neekskluzivno pravico do uporabe, pravico objavljati, podvajati, reproducirati, spreminjati, prilagajati, prevajati in/ali distribuirati tako gradivo (delno ali v celoti) po vsem svetu, neomejeno po vsebini ter za nedoločen čas in trajanje. Končni uporabnik podeljuje drugim končnim uporabnikom tudi pravico dostopa, pregledovanja, shranjevanja ali reprodukcije tega gradiva za njihovo lastno uporabo.

Vsebina spletne strani spletne trgovine Barcaffè je zaščitena pred nepooblaščeno uporabo, upravljavec spletne trgovine pa ima izključno pravico do njenega urejanja in komercialne uporabe.

Za kakršen koli namen komercialne uporabe vsebin spletne strani spletne trgovine Barcaffè se morate najprej obrniti na družbo Atlantic Droga Kolinska d.o.o. na njen naslov sedeža, naveden v uvodu tega dokumenta.

Povezane spletne strani

Povezave na spletni strani spletne trgovine Barcaffè vas lahko napotijo izven omrežja in sistema Barcaffè, zato niti prodajalec niti upravljavec spletne trgovine Barcaffè ne prevzemata nikakršne odgovornosti za vsebino, točnost ali funkcionalnost teh drugih spletnih strani tretjih oseb. Povezave se postavljajo v dobri veri in niti prodajalec niti upravljavec spletne trgovine ne odgovarjata za nobene naknadne spremembe drugih spletnih strani, ki jih izvedejo tretje osebe, do katerih sta postavila povezavo. Postavljanje kakršne koli povezave do drugih spletnih strani ne pomeni, da prodajalec in/ali upravljavec spletne trgovine sprejemata pravila zadevnih spletnih strani. Priporočamo vam, da preučite in pozorno preberete izjave o pravicah in zasebnosti na vseh drugih spletnih straneh, ki jih obiščete.

Omejitev odgovornosti

Končni uporabnik se izrecno strinja, da je za uporabo spletne strani spletne trgovine Barcaffè odgovoren izključno končni uporabnik. Niti upravljavec spletne trgovine oziroma prodajalec, niti tretji pooblaščeni ponudniki storitev ne jamčijo, da uporaba te spletne strani ne bo prekinjena oziroma da ne bo prišlo do tehničnih napak, niti ne jamčijo za posledice, ki lahko nastanejo z ali zaradi uporabe te spletne strani.

Ta omejitev odgovornosti se nanaša na vse oblike škode, ki nastanejo zaradi kakršnih koli dejanj ali opustitev, povezanih z delovanjem te spletne strani, še zlasti pa zaradi njihovih slabih lastnosti, napak, izključitev, prekinitev, izbrisov, okvar, zamud pri delovanju ali prenosu, računalniških virusov, prekinitvijo v komunikacijski poti, s tatvino, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem ali zlorabo zapisov, odstopom od pogodbe tretjega ponudnika storitev, neprimernim obnašanjem ali malomarnostjo tretje osebe ali katerim koli drugim dejanjem. Končni uporabnik izrecno potrjuje, da niti prodajalec niti upravljavec spletne trgovine nista odgovorna za žaljivo, neprimerno ali nezakonito vedenje drugih uporabnikov teh spletnih strani ali tretjih oseb ter da je tveganje za škodo, ki bi lahko nastala kot posledica zgoraj navedenega, v celoti na strani končnega uporabnika.

Upravljavec spletne trgovine, prodajalec ali druga fizična ali pravna oseba, ki sodeluje pri ustvarjanju, izdelavi ali distribuciji te spletne strani ali z njimi povezane vsebine ali programske opreme, v nobenem primeru ne bodo odgovorni za nobeno škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe te spletne strani. Končni uporabnik izrecno potrjuje, da se pogoji tega poglavja nanašajo na celotno vsebino teh spletnih strani.

Poleg zgoraj navedenih pogojev upravljavec spletne trgovine, prodajalec ali drugi ponudniki informacij na tem spletnem mestu ali partnerji, ki urejajo njihovo vsebino, ne bodo odgovorni, ne glede na vzrok ali trajanje, za nobeno zamudo, pomanjkljivost ali prekinitev pri prenosu informacij do končnega uporabnika in za nobene terjatve ali izgube, ki izhajajo iz tega. Nobena od zgoraj navedenih strank ne bo odgovorna za nobene terjatve ali izgube tretjih oseb, vključno z izgubljenim dobičkom.

Niti upravljavec spletne trgovine niti prodajalec ne odgovarjata za nobeno vsebino, ki bi jo končni ali nepooblaščeni uporabnik lahko postavil na to spletno stran. Kakršno koli vsebino, ki je postavljena in se lahko šteje za neprimerno, lahko upravljalec spletne strani kadar koli odstrani.

Upravljavec spletne trgovine si pridržuje pravico spremeniti, prilagoditi, zamenjati, izbrisati ali odstraniti katero koli vsebino te spletne strani, za katero oceni, da je neprimerna. Niti upravljavec spletne trgovine niti prodajalec v nobenem primeru nista odgovorna za nobeno škodo zaradi uporabe te ali drugih spletnih strani, vključno z, brez omejitve, izgubo dobička, prekinitvijo delovanja oziroma izgubo programov ali drugih podatkov na vaših sistemih za obdelavo podatkov, pa tudi ko smo bili izrecno obveščeni o takšnih škodah.

Upravljavec spletne trgovine in prodajalec, vsak posamezno, si pridržujeta pravico nemudoma ukiniti katera koli gesla ali uporabniške račune končnega uporabnika v primeru kakršnega koli vedenja končnega uporabnika, ki ga upravljavec spletne trgovine in/ali prodajalec po svoji lastni presoji štejeta za nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru, ko končni uporabnik ne upošteva teh Splošnih pogojev. V primeru ukinitve gesel ali uporabniških računov ti Splošni pogoji ne prenehajo veljati za uporabo spletne strani spletne trgovine Barcaffè posameznega končnega uporabnika.

Prodajalec namerava vsebine, ki se pojavljajo na tej spletni strani in predstavljajo zaščitene pravice intelektualne lastnine lastnika blagovne znamke Barcaffè, uporabljati izključno na področjih, za katera je prodajalca pooblastil lastnik blagovne znamke. Prodajalec v izogib vsakemu dvomu izjavlja, da ne namerava uporabljati nobene zaščitene vsebine na območjih, za katera ni pooblaščen, in na teh območjih ne bo dobavljal ali aktivno ponujal izdelkov in/ali storitev, označenih s tako zaščiteno vsebino. Uporaba tovrstnih zaščitenih vsebin s te spletne strani v nasprotju z določili teh Splošnih pogojev ali njihova zloraba je strogo prepovedana.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez obvestila omejimo, zaustavimo ali prekinemo vaš dostop do te spletne strani ali katere koli funkcije ali dela te spletne strani.

Odgovornost za stvarne napake

V primeru kakršnih koli stvarnih napak na izdelkih, kupljenih prek spletne trgovine Barcaffè, je odgovoren prodajalec v zakonsko predvidenih rokih. Odgovornost prodajalca za stvarne napake blaga na izdelku in pravice, ki pripadajo kupcu na tej podlagi, so podrobneje določene v Obligacijskem zakoniku, vključno z naslednjimi pravili: 

Razen če iz narave izdelka ali narave napake ne izhaja kaj drugega, se domneva, da je napaka, ki se je pojavila na izdelku v enem letu od dobave, obstajala že v trenutku dobave izdelka, vendar ima prodajalec pravico dokazati nasprotno. Kupec je dolžan prodajalca obvestiti o zaznani napaki v dveh mesecih od dneva, ko je napako opazil, najpozneje pa v dveh letih po prejemu izdelka. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po preteku dveh let od izročitve stvari kupcu. Če je kupec o napaki pravočasno in pravilno obvestil prodajalca, je upravičen zahtevati odpravo napake, izročitev druge stvari brez napake ali sorazmerno znižanje cene oziroma odstopiti od pogodbe, s pravico do povračila škode po splošnih pravilih o odgovornosti za škodo. Pri uveljavljanju pravice do odprave napake lahko kupec izbira med popravilom in zamenjavo stvari, razen če bi bil izbrani način nemogoč ali če bi z njim prodajalcu povzročil nesorazmerne stroške v primerjavi z drugim načinom odprave napake. Kupec ima pravico do znižanja cene ali do odstopa od pogodbe le, če prodajalec ni odpravil napake.

Sklenitev kupoprodajne pogodbe

Izdelki, ki se oglašujejo v spletni trgovini Barcaffè, predstavljajo prodajalčevo vabilo kupcem k oddaji ponudbe za nakup predmetnih izdelkov po navedenih pogojih. Z naročilom izdelka kupec daje prodajalcu svojo ponudbo za nakup naročenih izdelkov, prodajalec pa s potrditvijo naročila sprejme ponudbo kupca za nakup predmetnih izdelkov v skladu s pogoji, navedenimi v splet

ni trgovini. S tem je sklenjena kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem. Pogodba, ki jo sklenete s prodajalcem za kupoprodajo izdelkov Barcaffè, je enkratna pogodba o kupoprodaji izdelka, ki je realizirana s prodajalčevo dobavo izdelka ter kupčevim opravljenim plačilom, razen v primeru, če ni bila razdrta.

Pravica kupca do enostranskega odstopa od kupoprodajne pogodbe

Pravica do enostranskega odstopa od pogodbe

Kupoprodajno pogodbo, sklenjeno na spletni strani Barcaffè, lahko enostransko odpoveste v 14 dneh brez navedbe razlogov.

Rok za enostranski odstop od pogodbe poteče 14 dni od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ki ste jo vi navedli, pridobi fizično posest nad kupljenimi izdelki.

Da bi lahko uveljavljali pravico do enostranskega odstopa od pogodbe, nas morate o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo poslano po  elektronski pošti na naslov: [email protected]

Kot vzorec izjave, ki nam jo boste poslali, lahko uporabite vzorec obrazca za enostranski odstop od pogodbe, ki je dostopen na naslednji POVEZAVI, vendar to ni obvezno.

Za upoštevanje roka za enostranski odstop od pogodbe zadošča, da nam svojo izjavo o uresničevanju predmetne pravice posredujete pred potekom roka za enostranski odstop od pogodbe.

Učinki enostranskega odstopa od pogodbe

Če odstopite od pogodbe, vam bomo vrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas v vezi s konkretno pogodbo, vključno s stroški dostave, če so vam bili zaračunani (z izjemo dodatnih stroškov, ki so posledica tega, da ste v primerih, ko ste to lahko storili, izbrali drugačno vrsto dostave od najcenejše standardne dostave, ki smo jo ponudili), in sicer nemudoma, ko prejmemo vrnjene izdelke ali ko nam predložite dokazilo, da ste nam poslali izdelke, odvisno od tega, kaj se zgodi prej.

Izdelke nam pošljite ali nam jih izročite brez odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od dneva, ko ste nas obvestili, da odpovedujete pogodbo. Neposredne stroške vračila izdelka morate kriti sami.

Vračilo denarja bomo izvedli z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če ste izrecno soglašali drugače.

Odgovorni ste za vsako izgubo vrednosti izdelka, če je to posledica vašega ravnanja z izdelki, ki presega obseg, ki je potreben za določitev njihove narave, lastnosti in delovanja. Zato morajo biti izdelki, ki jih vračate, v dobrem stanju, neodprti, nerabljeni in v originalni embalaži. Če vrnjeni izdelek ni brezhiben, ima večje poškodbe ali je brez delov in dokumentacije, ter če to ni dostavljeno v naknadnem roku 8 dni, se šteje, da niste izpolnili svoje obveznosti vračila izdelka, zato vam vplačanih sredstev nismo dolžni povrniti v celoti. 

Vložitev reklamacije

 

Reklamacijo v zvezi z kupljenim izdelkom lahko pošljete na elektronski naslov [email protected]

Izven reševanje potrošniških sporov

Kot potrošnik lahko spore s prodajalcem v zvezi z nakupi na spletni strani spletne trgovine Barcaffè naslovite na izvensodno reševanje prek evropske platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (t. i. ORS), do katere lahko pristopite po povezavi https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Prav tako imate možnost, da svoj spor predstavite organu, pooblaščenemu za izvensodno reševanje potrošniških sporov (t. i. IRPS), v skladu z Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Spletne strani Barcaffè v drugih državah

Izdelki, gradiva, ponudba in informacije Barcaffè, ki so na tej spletni strani, so namenjeni uporabnikom in/ali kupcem na področju Republike Slovenije, v smislu, da prodajalec ciljno usmerja prodajo v spletni trgovini Barcaffè in omogoča dostavo le za območje Republike Slovenije. Prodajalec pri tem ne omejuje pravice dostopa do teh spletnih strani ali pravice do nakupa in prodaje v spletni trgovini Barcaffè uporabnikom in/ali kupcem iz drugih držav članic EU (vendar v te druge države ne izvaja dostave). Prodajalec ne trdi, da so izdelki in vsebine s te spletne strani primerni v drugih krajih izven ozemlja Republike Slovenije. Za več informacij o dostopnosti izdelkov v svoji državi se lahko obrnete na našega lokalnega distributerja.

Končne določbe

Ti Splošni pogoji in pravila so sestavni del kupoprodajnih pogodb izdelkov Barcaffè, sklenjenih med prodajalcem in kupcem v spletni trgovini Barcaffè. V delu, ki ni urejen s temi Splošnimi pogoji in pred pogodbenimi obvestili, ki jih je prodajalec dal kupcu v postopku nakupa na spletni strani Barcaffè, se za razmerje med prodajalcem in ponudnikom kot merodajno uporablja slovensko pravo.

Prodajalec je upravičen pravice in obveznosti iz teh Splošnih pogojev in iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene s kupcem, prenesti na tretjo osebo, pri čemer prodajalec jamči, da kupec potrošnik s tem ne bo postavljen v neugodnejši položaj.

Stranki bosta vse spore v zvezi z uporabo spletne strani spletne trgovine Barcaffè poskušali rešiti zlasti sporazumno. Za spore, ki jih stranki ne bosta mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Za potrošniške spore prodajalca zoper kupce potrošnike je pristojno sodišče v kraju prebivališča ali običajnega bivališča potrošnika, za potrošniške spore kupcev potrošnikov zoper prodajalca pa je pristojno sodišče v Ljubljani ali sodišče v kraju prebivališča ali običajnega bivališča, kot ga izbere potrošnik. Dodatno obstaja možnost izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot je zgoraj navedeno v teh Splošnih pogojih.

Uporaba Splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji se uporabljajo od 5. 12. 2023. Vsako spremembo teh Splošnih pogojev bo prodajalec objavil na spletni strani spletne trgovine Barcaffè, od tega trenutka pa takšna, spremenjena različica Splošnih pogojev velja za uporabo spletnih strani spletne trgovine Barcaffè. Veljavna je tista različica Splošnih pogojev, ki je bila v relevantnem trenutku objavljena na spletni strani spletne trgovine Barcaffè. Tako se za kupoprodajne pogodbe, sklenjene v spletni trgovini Barcaffè, uporablja različica Splošnih pogojev, ki je bila objavljena oziroma veljavna v času sklenitve pogodbe. Svetujemo vam, da se ob vsakem nakupu seznanite s trenutno veljavno različico Splošnih pogojev.