Pravila zasebnosti spletne trgovine Barcaffè

Za vse osebne podatke, ki jih delite s prodajalcem Pick & Pack d.o.o. in upravljavcem spletne trgovine Atlantic Droga Kolinska d.o.o. na spletnem mestu spletne trgovine Barcaffè, kot dvema ločenima upravljavcema obdelave osebnih podatkov, veljajo naslednji pogoji:

– v razmerju z družbo Pick & Pack d.o.o. kot upravljavcem  vaših osebnih podatkov veljajo Pravila o zasebnosti, ki se nahajajo na tej spletni strani in so dostopna na naslednji povezavi: https://pickpack.hr/pravila-privatnosti/;

– v razmerju do Atlantic Droga Kolinska d.o.o. kot upravljavcem vaših osebnih podatkov veljajo  Pravila o  zasebnosti, ki se nahajajo na tej spletni strani in so dostopna v nadaljevanju.

Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljnjem besedilu: Družba ali mi) je del poslovnega sistema Atlantic Grupe, v okviru katerega so vzpostavljeni in se uporabljajo visoki standardi poslovnega upravljanja in preglednega poslovanja, ki zahtevajo odgovorno, zakonito in etično utemeljeno ravnanje vseh pravnih subjektov Atlantic Grupe, kar vključuje tudi spoštovanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Ob upoštevanju omenjenih standardov, Družba kot vodja obdelave v okviru poslovnega sistema Atlantic Grupe, zbira in obdeluje osebne podatke zakonito, pošteno in transparentno, v skladu z veljavnimi predpisi ter izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe zaradi zaščite osebnih podatkov pred nezakonitim dostopom in zlorabo.

Družba se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov pomembno za naše uporabnike in kupce v okviru spletne trgovine Barcaffè. Zato vam želimo pojasniti, katere osebne podatke zbiramo, kako ravnamo z njimi in kako skrbimo za njihovo varstvo.

Nameni, obseg in pravna podlaga obdelave

Osebni podatki se zbirajo v posebne, izrecne in zakonite namene, ter v nujnem obsegu in se obdelujejo na način, ki je skladen s temi nameni.

Družba bo osebne podatke zbirala in obdelovala samo v primerih, v katerih je to s predpisi dovoljeno:

obdelava je potrebna zaradi izpolnitve zakonske obveznosti;
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov;
obdelava je nujna za izpolnjevanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
obdelava je nujna, da bi se zaščitili ključni interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
obdelava je potrebna za zakonite interese Družbe ali povezanih družb.


Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Osebni podatki so informacije, s katerimi vas je mogoče neposredno ali posredno identificirati, kot so vaše ime, e-naslov, telefonska številka, IP-naslovi, poštni naslovi ali bančni podatki.

Družba ne zbira vaših osebnih podatkov, razen če jih izrecno posredujete (npr. z registracijo v spletni trgovini Barcaffè, z oddajo naročila in plačilnega naloga oziroma s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe v spletni trgovini Barcaffè, s komunikacijo s službo za podporo strankam, z dogovorom o dostavi izdelkov, s pošiljanjem povpraševanj o izdelkih in storitvah, z vključevanjem v programe zvestobe, s prijavo na elektronske novice, s sodelovanjem v anketah, tekmovanjih in nagradnih igrah, z naročanjem vzorcev ali brošur itd.).

Vaše osebne podatke zbiramo, shranjujemo, uporabljamo ali prenašamo v obsegu – vsebinskem in časovnem, ki je potreben v danem primeru, na primer da odgovorimo na vaša vprašanja, izpolnimo vaše zahteve, vas obvestimo o naših programih, izdelkih in ponudbah in njihovem oglaševanju, vas obvestimo o rezultatu natečaja ali nagradne igre, izpolnimo pogodbeno obveznost ali izvedemo nujna postopanja pred sklenitvijo pogodbe ali izpolnimo svoje druge zakonske ali pravne obveznosti. Iz teh razlogov mora včasih Družba osebne podatke posredovati drugim povezanim podjetjem znotraj Atlantic Grupe ali zunanjim ponudnikom storitev v nadaljnjo obdelavo. Zunanji ponudniki storitev so lahko na primer angažirani  v okviru upravljanja vsebin spletne trgovine, obdelave plačil, dobave kupljenih izdelkov ali distribucije reklamnega materiala oziroma za organizacijo in izvedbo nagradnih iger. Družba od teh oseb zahteva, da upoštevajo veljavne pravne predpise, ki se nanašajo na  varstvo osebnih podatkov, ravnajo v skladu z našimi navodila in da upoštevajo naša interna pravila o varstvu osebnih podatkov kot tudi da sprejmejo ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe varovanja. Zaradi teh razlogov bodo morali vaši osebni podatki biti preneseni tudi v druge države EU ali iz EU, pri čemer Družba pri tovrstnem prenosu poskrbela, da bo ta prenos povsem skladen z zakoni in da bo prenos opravljen z vsemi razpoložljivimi in primernimi ukrepi varstva osebnih podatkov.

Družba jamči, da vaših osebnih podatkov ne bo nikomur prodala in da jih ne bo posredovala ali posojala tretjim osebam, če to ni potrebno za doseganje namena, za katerega ste nam jih dali, prav tako jamči, da vaši podatki ne bodo dani nobenemu nepooblaščenemu prejemniku.

Obstaja možnost da bomo vaše osebne podatke morali predložiti pristojnemu organu javne oblasti, če to nalaga zakon ali drug zavezujoč predpis.

Zbrani podatki se bodo hranili tako dolgo, kot je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani, oziroma do roka določenega v veljavnih predpisih.

 

Uporaba osebnih podatkov za oglaševalske in tržne namene

Kadar se bodo vaši osebni podatki uporabljali v oglaševalske in tržne namene skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, bodo hranjeni in uporabljeni za te namene, na primer za pošiljanje elektronskih obvestil, obveščanje o naših programih, izdelkih in ponudbah, ter njihovem oglaševanju, pošiljanje vzorcev izdelkov ali pošiljanje vabil k sodelovanju v tekmovanjih in nagradnih igrah po e-pošti, pošti ali drugem komunikacijskem kanalu.

Če se bodo vaši osebni podatki uporabili za namen pošiljanja individualnih, (vam) prilagojenih oglasov ali promocij na podlagi ustvarjanja ali vzdrževanja uporabniškega profila, vas bomo o tem vnaprej, torej pred pošiljanjem takih oglasov in promocij, obvestili, ter vas pred takšno obdelavo osebnih podatkov vsekakor prosili za posebno, specifično, nedvoumno in informirano privolitev.

Vaše podatke bomo po potrebi uporabili za analizo in izboljšanje učinkovitosti svojih internetnih storitev, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj z anketami ali drugačnimi vprašalniki ali na način, ki bo zagotavljal, da so vaši osebni podatki anonimizirani, tj. da jih ni mogoče povezati z vami.

 

Uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 

Kadar koli lahko od nas zahtevate informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, ali zahtevate njihov popravek, lahko zahtevate prenehanje uporabe ali izbris svojih osebnih podatkov, prekličete privolitev za vse ali samo nekatere namene (razen če to ni mogoče, na primer če se osebni podatki obdelujejo za statistične namene, ko osebni podatki več ne omogočajo identifikacije), oziroma prepoveste prenos podatkov drugemu vodji obdelave pod zakonskimi pogoji, prav tako pa lahko odjavite sprejemanje naših informativnih in promocijskih materialov.

Poleg tega lahko podate ugovor zoper uporabo svojih osebnih podatkov v primerih, ki so utemeljene na  obstoju našega legitimnega interesa, vsekakor pa takrat, kadar jih uporabljamo za neposredno trženje.

Z naše strani bomo v največji možni in razumni meri skrbeli za to, , da bodo vaši osebni podatki, ki ste nam jih dali na voljo, pravilno evidentirani, hkrati pa je odgovornost za točnost teh podatkov na vaši strani, zato vas prosimo, da jih redno in pravočasno posodabljate oziroma nam pošljete zahtevo za spremembo ali popravek.

Za uresničevanje vseh svojih pravic in dolžnosti z vidika uporabe osebnih podatkov nam lahko pišete na e-naslov [email protected] ali na naslov sedeža Družbe;  Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija (DPO).

Potem ko nam sporočite navedene zahteve, si bomo razumno prizadevali, da potrdimo vašo identiteto in preprečimo nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov.

Skladno z zakonom bomo po prejemu vaših zahtev zahtevano dejanje izvedli v ustreznem roku, najpozneje pa v 30 dneh po prejemu, in vas o tem po potrebi tudi obvestili.

 

Otroci

Praviloma ne zbiramo podatkov o otrocih. Če ugotovimo, da so nam bili takšni podatki predloženi brez privolitve staršev ali zakonitih skrbnikov, jih bomo v najkrajšem možnem času  izbrisali. Pri tem se bomo ravnali po navodilih, ki smo jih prejeli od staršev ali zakonitega skrbnika.

V kolikor bi za določen namen vseeno zbirali podatke o otrocih v starosti, za katero je v skladu z veljavnimi zakoni potrebno soglasje staršev za obdelavo njihovih osebnih podatkov, bomo o tem podali ustrezno informacijo in uporabili razumne ukrepe, da bi ugotovili, da otroci imajo privolitev starša ali zakonitega skrbnika.

 

Varnost podatkov

Uvedli smo tehnične in organizacijske ukrepe, da bi preprečili izgubo vaših podatkov, njihovo spreminjanje, krajo ali dostop nepooblaščenih tretjih oseb do njih, oziroma vsakršno nepooblaščeno obdelavo. Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen na tiste zaposlene, ki jih nujno potrebujejo za zagotavljanje naših storitev ali obravnavanje vaših poizvedb. Zaposlene konstantno izobražujemo o pomembnosti zaupnosti podatkov, ter ohranjanju zasebnosti in varstvu vaših osebnih podatkov. Zbiramo samo podatke, ki so nujno potrebni  za zadevno obdelavo, in jih ne hranimo dlje, kot je potrebno oziroma določeno z relevantnimi zakoni. 

Na naši spletni strani boste včasih našli povezave do drugih spletnih strani ali portalov, lahko pa vam tudi ponudimo funkcije družbenih omrežij, ki omogočajo, da osebne podatke objavite na teh omrežjih. Priporočamo, da se prej vsekakor seznanite s pravili o varstvu osebnih podatkov, ki jih uporabljajo ti portali, družbena omrežja ali tretje osebe, ter njihovimi varnostnimi ukrepi, saj se morda razlikujejo od teh Pravil in naših varnostnih ukrepov, za kar pa mi ne moremo biti odgovorni.

 

Omejitev odgovornosti

Čeprav sprejemamo razpoložljive tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe za varstvo osebnih podatkov pred naključno ali namerno zlorabo, uničenjem, izgubo, nepooblaščenimi spremembami ali dostopom, ne moremo jamčiti, da nekateri od osebnih podatkov, ki jih zbiramo, kljub določbam teh Pravil o varovanju zasebnosti, ne bodo nikoli naključno razkriti.

V največji meri, ki jo dopušča zakonodaja, izključujemo odgovornost za škodo, povzročeno uporabnikom, kupcem ali tretjim osebam z naključnim razkritjem osebnih podatkov.

Ker nimamo nadzora nad osebnimi podatki, ki jih predložite ob dostopu do drugih portalov, med uporabo drugih portalov ali neposredno tretjim osebam (npr. pri sodelovanju v sponzoriranih dejavnostih), v največji meri, ki jo dopušča zakon, izključujemo odgovornost za škodo, ki utegne nastati vam ali tretjim osebam zaradi predložitve osebnih podatkov.

 

Posodabljanje in spreminjanje

Pridržujemo si pravico, da dele teh Pravil kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo ali posodobimo. Občasno obiščite našo spletno stran, da se seznanite s spremembami in posodobitvami Pravil. Datum začetka uporabe aktualne različice Pravil bomo navedli.

Ta Pravila so bila nazadnje spremenjena 6. 11. 2023.